http://tw.myblog.yahoo.com/dakuan00/article?mid=2879&prev=2880&next=2877

發表主題:引用-何謂惡知識? 

轉貼自 牟尼佛法論壇: http://www.muni-buddha.com.tw/p2-detail.asp?Pid=908&tohit=1

 

主題發表人:乘璦(sheng6877) 

 

引用-何謂惡知識?

 

『在家靠父母;出外靠朋友』,是一句常為人津津樂道之俗諺。其中『出外靠朋友』,乃謂吾人出外時,往往會遇到困難,須得到朋友之幫助,方能冀望脫離困境,或解決問題。然而若遇到『善友』,將能近朱者赤;遇到『惡友』,將會近墨者黑。就佛法而言,前者即所謂『善知識』;後者即所謂『惡知識』是也。至於何等為『惡知識』?

茲依《尸迦羅越六向拜經云》所開示,分述之如下:

 

(一) 惡知識有四輩,即

1)內有怨心,外強為知識;

2)於人前好言語,背後說人惡;

3)有急時,於人前愁憂,背後歡喜;

4)外如親厚,內興怨謀。

 

(二) 惡知識復有四輩,即

1)難諫曉教之作善,故與惡者相隨;

2)教之莫與喜酒者為伴,故與嗜酒人相隨;

3)教之自守,益更多事;

4)教之與賢者為友,故與博掩子為厚。

 

(三) 惡知識復有四輩,即

1)人小侵之,便大怒;

2)有急之日,請使不肯行;

3)見人有急時,避人走;

4)見人死亡,棄不視。

 

由此觀之,吾等學佛修道者若能遠離如是『十二輩惡知識』,對於道行之提高將是事半功倍。否則,在學佛修道路若接近如是『十二輩惡知識』,其修行將有如是『八大缺失』:

1)走火入魔;

2)虛度光陰;

3)是非善惡分不清;

4)了義不了義無法辨別;

5)不能出三界;

6)自大慢心;

7)漂流外道;

8)不能與正法相應。

 

總而言之,學佛修道者欲成就佛道,必具備『五緣』,即持戒清淨、衣食具足、閒居淨處、息諸緣務、近善知識遠惡知識,其中『近善知識遠惡知識』尤其重要,何以故?蓋『善知識』具有十大功德:

1)調伏(戒相應,由根調故);

2)寂靜(定相應,由內攝故);

3)惑除(慧相應,煩惱斷故);

4)德增(戒定慧,具不缺故);

5)有勇(利益他,時不倦故);

6)經富(多聞故);

7)覺真(了實益故);

8)善說(不顛倒故);

9)悲深(絕希望故);

10)離退(於一切時恭敬故),能增長吾等對佛法之信心

 

(即上述之『十信法』),提高吾等對福慧之積累,此乃不爭之事實。願與諸仁者共勉

 

 

 

(聲明:以上文章是{牟尼佛法流通網}{佛法心得討論版}的內容,該文章內容概屬主題發表人各自的見解,並不代表本人或本網站之立場或見解,本人或本網站也不保證其內容的正確與否!  佛法心得討論版  版主  釋大寬  合十)

 

勤修清淨波羅蜜  恆不忘失菩提心

滅除障垢無有餘  一切妙行皆成就

釋大寬 比丘 合十

牟尼佛法流通網  http://www.muni-buddha.com.tw/

牟尼佛法論壇 http://www.muni-buddha.com.tw/p2.asp

藏經閣 http://www.muni-buddha.com.tw/CJG/index.htm

慈悲喜捨小站  http://tw.myblog.yahoo.com/dakuan00/

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    釋大寬法師 wiki 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()